CERTIFICATE BUREAU VERITAS ISO 9001 CERTIFICATE EN 1090 CERTIFICATE EN 1090

Stropy

Strop składa się z belek nośnych o wysokości od 200 do 300 mm lub kratownic o wysokości 300 mm . Na konstrukcjach nośnych położony jest arkusz blachy trapezowej, który służy jako stały szalunek i rozkłada obciążenia pionowe,  tworząc twardą płytę stropową.
Stosowane są dwa typy stropów:

Mokry - gdy na wierzch arkusza blachy trapezowej kładzie się jastrych z zaprawy cementowo-piaskowej o grubości 50 - 70 mm, wzmocniony siatką zbrojeniową.

Suchy - gdy na wierzch blachy trapezowej układane jest dwie warstwy płyty, a na nich jest ułożony materiał podłogowy.

Dla zapewnienia zapewnić izolacji akustycznej, układa się izolację między belkami i stosuje się taśmy tłumiące.

Sufit skda się rusztu przymocowanego do dolnego pasa belek lub kratownic do którego są przykręcone dwie warstwy płyt gipsowo-kartonowych o grubości 12,5 mm

Strop

(typ-mokry)

1)    Materiał podłogowy,

2)    Podkład,

3)    Jastrych cementowo-piaskowy,

4)    Siatka zbrojona,

5)    Polistyren spieniony (EPS),

6)    Blacha trapezowa,

7)    Hydroizolacja,

8)    Taśma tłumiąca,

9)    Izolacja termiczna,

10) Belka (LCKS),

11) Paroizolacja,

12) Ruszt,

13) Płyta gipsowo-kartonowa.

Strop

(typ-suchy)

1)    Materiał podłogowy,

2)    Podkład,

3)    OSB,

4)    Blacha trapezowa,

5)    Ocieplenie,

6)    Hydroizolacja

7)    Belka (LCKS),

8)    Taśma tłumiąca,

9)    Paroizolacja,

10) Ruszt,

11) Płyta gipsowo kartonowa.