CERTIFICATE BUREAU VERITAS ISO 9001 CERTIFICATE EN 1090 CERTIFICATE EN 1090

LTD «RYCHALSKA FABRYKA MLEKA W PROSZKU»

Obiekt: dobudowa do pomieszczeń produkcyjnych

Lokalizacja: Rychalskoje, Żytomierski region

Zakres prac wykonanych przez TERMASTEEL: prace projektowe,wykonanie konstrukcji oraz podkonstrukcji stalowych wraz z montażem.