CERTIFICATE BUREAU VERITAS ISO 9001 CERTIFICATE EN 1090 CERTIFICATE EN 1090

PRZEDSIĘBIORSTWO PRYWATNE «BIEŁOCERKOWSKA GRUPA AGROPRZEMYSŁOWA»

Obiekt: Budynek produkcji mleka w proszku i magazyn produktów gotowych.

Lokalizacja: Biełocerkowka, Połtawski region

Zakres prac wykonanych przez TERMASTEEL: Prace projektowe, wykonanie oraz montaż konstrukcji stalowych.