CERTIFICATE BUREAU VERITAS ISO 9001 CERTIFICATE EN 1090 CERTIFICATE EN 1090

ZESPÓŁ PIECZARKARNI O POW. 6200 M ²

Obiekt:  ZespółPieczarkarnio pow. 6200 m ²

Lokalizacja: Dibrovo, Kijowski region

Zakres prac wykonanych przez TERMASTEEL: Prace projektowe, wykonanie oraz montaż konstrukcji stalowych.